ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Olgu Sunumu
Yenidoğanın Nadir Vasküler Lezyonu: Kutis Marmorata Telenjiektatika Konjenita
1 Clinic of Neonatology, İzmir Dr. Behçet Uz Children's Hospital, İzmir, Turkey  
2 Clinic of Dermatology, İzmir Dr. Behçet Uz Children's Hospital, İzmir, Turkey  
Turk Pediatri Ars ; : -
DOI: 10.5152/TurkPediatriArs.2018.5557
Anahtar Kelimeler: Cilt lezyonu, kutis marmorata telenjiektatika konjenita, yenidoğan
Özet

Kutis Marmorata Telenjiektatika Konjenita; nadir görülen, selim, sporadik, kutanöz vasküler bir hastalıktır. Yirmi dokuz yaşında hipertroidi nedeni ile propiltiyourasil kullanan anneden doğan kız bebek, her iki alt ekstremitede ve sırtta yerleşim gösteren renk değişikliğinin eşlik ettiği variköz lezyonlar nedeniyle yatırıldı, lezyonların uygun ortam sıcaklığı sağlanmasına rağmen düzelmediği saptandı. Kutis marmorata telenjiektatika konjenita tanısı konan olgu; eşlik edebilecek ek anomaliler açısından tarandı; ek anomali saptanmayan olgu taburcu edilerek izleme alındı, postnatal 6. ayda kutanöz vasküler lezyonların spontan olarak kaybolduğu görüldü. Yenidoğan döneminde sık olarak karşımıza çıkan fizyolojik kutis marmoratus ayırıcı tanısında, nadir görülen bir durum olan kutis marmorata telenjiektatika konjenita da akılda tutulmalıdır.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018