ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Olgu Sunumu
Primer kist hidatiğin alışılmadık lokalizasyonu ve birlikteliği: vaka raporu
1 Department of Pediatric Surgery, Konya Training and Research Hospital, Konya, Turkey  
2 Department of Pediatrics, Konya Training and Research Hospital, Konya, Turkey  
3 Department of Pathology, Konya Training and Research Hospital, Konya, Turkey  
4 Department of Radiology, Konya Training and Research Hospital, Konya, Turkey  
Turk Pediatri Ars ; : -
DOI: 10.5152/TurkPediatriArs.2018.6200
Anahtar Kelimeler: Akut batın, apendisitis, kist hidatik, retrovezikal bölge
Özet

Kist hidatik Echinococcus granulosus tarafından sebep olunan, zoonotik bir paraziter enfeksiyondur. Hemen hemen vücudun bütün bölümlerinde görülmesine rağmen, bu parazitin ilk ve en önemli yerleşim yeri karaciğer ve akciğerdir. Alışılmadık bir şekilde, kist hidatik nadiren pelvik bölgede yerleşebilir. Böyle, pelvik bölgede yerleşmiş kistlerin çoğu önceden karaciğerde bulunan kistlerin kendiliğinden yırtılmasına veya herhangi bir cerrahi işlem esnasında kistin periton boşluğuna ekimine bağlı olarak gelişir. Bu raporda akut abdomen tablosuyla başvuran bir hastada, tesadüfen teşhis edilen, retrovezikal bölgede localize olmuş, alışılmışın dışında bir hidatik kist vakası sunulmuştur. Endemik bir bölgede abdominal ağrıyla başvuran ve tam olarak tanımlanmamış kistik lezyonu olduğundan şüphelenilen vakalarda primer kist hidatik akla gelmelidir.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018