ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Olgu Sunumu
Kronik rekürren multifokal osteomyelit: olgu sunumu
1 Department of Pediatrics, Dr. Sami Ulus Maternity and Children's Health and Diseases Training and Research Hospital, Ankara, Turkey  
2 Department of Radiology, Dr. Sami Ulus Maternity and Children's Health and Diseases Training and Research Hospital, Ankara, Turkey  
3 Department of Nuclear medicine, Dr. Sami Ulus Maternity and Children's Health and Diseases Training and Research Hospital, Ankara, Turkey  
Turk Pediatri Ars ; : -
DOI: 10.5152/TurkPediatriArs.2018.6590
Anahtar Kelimeler: Artralji, artrit, kronik rekürren multifokal osteomyelit
Özet

Kronik rekürren multifokal osteomyelit nadir görülen, otoinflamatuar, immün bozukluktur. Aseptik osteomyelitle ilişkili tekrarlayan inflamatuar kemik ağrıları ile seyredebilmektedir. Tanı gecikmesi durumunda persistan semptomlara veya eklem hasarına neden olarak hayat kalitesini olumsuz etkilemektedir. Burada iki aydır olan sol kalça ve sağ diz ağrısı ile başvuran ve ileri değerlendirme sonucu kronik rekürren multifokal osteomyelit tanısı alan 16 yaşında erkek hasta sunulmuştur. İbuprofen tedavisine yanıt alınamaması üzerine başlanan prednisolon ve metotreksat tedavileri ile iyileşme sağlanmıştır. Eklem şikayetleri ile başvuran hastalarda, klinik ve radyolojik olarak kemik lezyonlarının saptanması halinde, herhangi bir mikroorganizma üretilememesi ve antibiyotik tedavisine yanıt alınamaması durumunda ayırıcı tanıda kronik rekürren multifokal osteomyelit mutlaka düşünülmelidir.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018