ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Özgün Araştırma
Kadın doktorların emzirme deneyimleri ve yasa değişikliğinin emzirme üzerindeki etkisi
1 Department of Social Pediatrics, İstanbul University Institute of Health Science, İstanbul, Turkey  
2 Department of Pediatrics, İstanbul University School of Medicine, İstanbul, Turkey  
3 Department of Pediatrics, Marmara University School of Medicine, İstanbul, Turkey  
Turk Pediatri Ars ; : -
DOI: 10.5152/TurkPediatriArs.2018.6497
Anahtar Kelimeler: Doktorlar, emzirme, yasa
Özet

Amaç: Türkiye’de 2011 yılında doğum iznini düzenleyen yasada bir iyileştirme yapılmıştır. Ücretsiz izin arttırılmış, gece nöbeti almama hakkı verilmiş ve çalışma saatleri iyileştirilmiştir. İşe geri dönmenin, sadece anne sütü ile beslenme ve toplam emzirme süresi açısından bir engel olduğu bilinen bir gerçektir. Yasal düzenlemeler, çalışan annelerin bebeklerini emzirebilmeleri ile ilgili olarak kritik öneme sahiptir. Bu çalışmanın amacı, iyileştirilen yasanın, kadın doktorlar arasında, emzirme oranları üzerindeki etkisini hesaplamaktı. Ayrıca, yeni yasa ile ilişkili olarak, sadece anne sütü ile beslenme ve toplam emzirme sürelerindeki farklar değerlendirilmiştir.


Gereç ve Yöntemler
: İstanbul’da bulunan üç büyük hastane çalışmaya alındı. Pilot bir çalışma planlanmıştır ve anketimiz denenmiştir. Gerçek çalışmaya her hastaneden 40 kadın doktor alınmıştır. Antenatal ya da postnatal komplikasyon yaşayan anneler çalışma dışında bırakılmıştır. Doğumdan sonra yoğun bakım gereksinimi olan ya da hiç anne sütü ile beslenmemiş bebekler de benzer şekilde çalışma dışında bırakılmıştır. Toplam 109 kadın asistan doktorun anketleri çalışmaya alınmıştır.


Bulgular
: Yasadaki iyileştirmenin, doğum izni süresi ve işe geri dönüş sonrasında çalışma saatlerinde iyileşme üzerindeki etkileri istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (OO: 2,74 ve OO: 2,52). Sadece anne sütü ile beslenme oranları ve anne sütü ile beslenme toplam süresinin 12 aydan uzun olma oranı, yeni yasadan sonra anlamlı derecede artmıştır (OO: 4,47 ve OO: 2,56).


Çıkarımlar
: Bu çalışma yasal iyileştirmelerin olumlu sonuçlar doğurduğunu göstermiştir. Özellikle çalışma yerlerinin koşulları ve cerrahi disiplinlerde çalışan kadınlara eşit hakların verilmesi ile ilgili olarak daha atılacak çok adım vardır. Doktorlar anne olduktan sonra emzirebilirlerse, onların deneyimleri, emzirme savunuculuklarını ve hastalara sağladıkları rehberliği etkileyebilir.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 03.10.2018