ISSN 1306-0015 | E-ISSN 1308-6278
Yayın Kurulu
 • Kurucu 

Sezai Bedrettin Tümay

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İstanbul, Türkiye

 

 • Türk Pediatri Kurumu Derneği Adına Sahibi 

Zekeriyya Mehmet Vural 

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İstanbul, Türkiye 


 • Sorumlu Yazı İşleri Müdürü 

Ayşe Güler Eroğlu

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İstanbul, Türkiye
ageroglu@gmail.com


 • Baş Editör

Ayşe Güler Eroğlu

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İstanbul, Türkiye
ageroglu@gmail.com 


 • Editör

Hilmi Apak

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İstanbul, Türkiye
hilmiapak@gmail.com


Müjgan Alikaşifoğlu

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İstanbul, Türkiye
kasif@istanbul.edu.tr


Olcay Evliyaoğlu

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İstanbul, Türkiye
olcayevliyaoglu@hotmail.com

 

Ethem Erginöz

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İstanbul, Türkiye

erginoze@gmail.com


 • Yayın Kurulu 

Ahmet Arvas

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İstanbul, Türkiye
aarvas@istanbul.edu.tr


Emel Gür

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İstanbul, Türkiye
egur@istanbul.edu.tr


Gül Nihal Özdemir

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İstanbul, Türkiye
gnozdemir@hotmail.com


Sema Saltık

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İstanbul, Türkiye
semasaltik@superonline.com


Mine Özdil

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İstanbul, Türkiye
mineozdil81@hotmail.com


Ertuğrul Kıykım

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İstanbul, Türkiye
ertugrulkiykim@hotmail.com

 

 • Bilimsel Kurul

Ahmet Faik Öner

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Van, Türkiye


Aliye Fügen Çokuğraş

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İstanbul, Türkiye


Alp Özkan

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İstanbul, Türkiye


Alphan Cura  

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, İzmir, Türkiye


Ayhan Gazi Kalaycı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Samsun, Türkiye


Ayşe Neslihan Tekin 

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Eskişehir, Türkiye


Ayşe Selimoğlu         

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Malatya, Türkiye


Barış Korkmaz          

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İstanbul, Türkiye


Betül Acunaş 

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Edirne, Türkiye


Beyhan Tüysüz          

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İstanbul, Türkiye


Birgül Kirel    

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Eskişehir, Türkiye


Bumin Dündar          

Kâtip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi, İzmir, Türkiye


Cengiz Candan

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul, Türkiye


Cenk Büyükünal

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İstanbul, Türkiye


Emin Ünüvar 

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, İstanbul, Türkiye


Erdal İnce      

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara, Türkiye


Ergin Çiftçi    

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi,  Ankara, Türkiye


Figen Akalın  

Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim Araştırma Hastanesi, İstanbul, Türkiye


Frédéric Gottrand

Hópital J de Flandre CHRU de Lille, Lille, Fransa


Fuat Gürkan

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Diyarbakır, Türkiye


Funda Öztunç

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İstanbul, Türkiye


Halit Çam      

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İstanbul, Türkiye


Haluk Çokuğraş

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İstanbul, Türkiye


Haluk Emir

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İstanbul, Türkiye


Hasan Yüksel

Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Manisa, Türkiye


İlknur Arslanoğlu      

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi, Düzce, Türkiye


Joan-Carles Suris       

Institute Universitaire de Médecine Sociale et Préventive, Lozan, İsviçre


Lale Sever      

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İstanbul, Türkiye


Manuel Moya

Miguel Hernandez Üniversitesi, Pediatri Anabilim Dalı, Alicante, İspanya


Levent Saltık        

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İstanbul, Türkiye


Massimo Pettoello-Mantovani          

Foggia Üniversitesi Pediatri ve İhtisas Dönemi Enstitüsü, İtalya


Mehmet Satar

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi,  Adana, Türkiye


Mehmet Vural

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İstanbul, Türkiye


Mesiha Ekim  

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara, Türkiye


Metin Karaböcüoğlu 

Memorial Şişli Hastanesi, İstanbul, Türkiye


Mine Çalışkan

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi,  İstanbul, Türkiye


Murat Tutanç 

Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hatay, Türkiye


Mustafa Akçam         

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Isparta, Türkiye


Münevver Türkmen   

Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aydın, Türkiye


Nafiye Urgancı          

Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul, Türkiye


Necla Akçakaya        

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İstanbul, Türkiye


Nihat Sapan   

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Bursa, Türkiye


Nil Arısoy 

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İstanbul, Türkiye


Nilgün Köksal

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Bursa, Türkiye


Nur Canpolat 

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İstanbul, Türkiye


Olivier Goulet

Hópital Necker-Enfants Malades, Paris, Fransa


Oya Ercan

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İstanbul, Türkiye


Osman Faruk Şenyüz

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İstanbul, Türkiye


Oğuz Dursun

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Antalya, Türkiye


Özdemir İlter 

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İstanbul, Türkiye


Özgür Kasapçopur    

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İstanbul, Türkiye


Özlem Süoğlu

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, İstanbul Türkiye


Raşit Vural Yağcı      

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, İzmir, Türkiye


Reha Artan

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Antalya, Türkiye


Rejin Kebudi

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, İstanbul, Türkiye


Sadık Akşit

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, İzmir, Türkiye


Salim Çalışkan

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İstanbul, Türkiye


Serpil Uğur Baysal

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi,  İzmir, Türkiye


Sevgi Mir

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, İzmir, Türkiye


Sevinç Emre

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, İstanbul, Türkiye


Sultan Kavuncuoğlu  

Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul, Türkiye


Tiraje Celkan 

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İstanbul, Türkiye


Tufan Kutlu

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İstanbul, Türkiye


Tümer Türkbay

Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Ankara, Türkiye


Tülay Erkan

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İstanbul, Türkiye


Vildan Ertekin

Acıbadem Üniversitesil Tıp Fakültesi, İstanbul, Türkiye


Yıldız Perk    

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İstanbul, Türkiye


Yunus Söylet 

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İstanbul, Türkiye


Yücel Taştan  

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İstanbul, Türkiye


Zafer Kurugöl

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, İzmir, Türkiye


Zehra Aycan

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara, Türkiye

 

 

 • Yayıncı

İbrahim KARA

 

 • Yayın Yönetmeni

Ali ŞAHİN

 

 • Yayın Yönetmeni Yardımcısı

Gökhan ÇİMEN

 

 • Yayın Koordinatörleri

Betül ÇİMEN

Zeynep YAKIŞIRER

Gizem KAYAN

Melike Buse ŞENAY

 

 • Proje Koordinatörü

Hakan ERTEN

 

 • Proje Asistanları

Aylin ATALAY

Şükriye YILMAZ

Özlem ÇAKMAK

 

 • Grafik Departmanı

Ünal ÖZER

Neslihan YAMAN

Deniz DURAN

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2016 Türk Pediatri Kurumu | Son Güncelleme: 13.03.2017